ARPI Automatic Quality System

F.P.H.U. ARPI Sp. z o.o. sp. komandytowa

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.”Wdrożenie na rynek innowacji technologicznej w postaci zautomatyzowanego wielomodułowego systemu do produkcji fototapet ARPI Automatic Quality System”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, działania 3.2 Wsparcie wyników prac B+R, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii „Zautomatyzowanego wielomodułowego systemu produkcji fototapet o wysokiej jakości obrazu oraz technologii wykonania, zamawianych w procedurze spersonalizowanych zamówień, opartych o autorskie projekty oraz indywidualne aranżacje wnętrz ARPI Automatic Quality System”

Efekty projektu:

ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA
ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ORAZ EKOLOGII PRODUKCJI
Innowacje powstałe na skutek realizacji zadań B+R
AUTOMATYZACJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU
AUTOMATYZACJA KONTROLI JAKOŚCI FOTOTAPET WRAZ ZE ZMNIEJSZENIEM ILOŚCI REKLAMACJI
OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO FOTOTAPET
SKRÓCENIE CZASU PAKOWANIA FOTOTAPET – LEPSZA EFEKTYWNOŚCI O OK 73%

Dofinansowanie projektu z UE
2.584.034,75 PLN

Całkowita wartość projektu:
5.778.841,35 PLN